Pohárová soutěž - Informace

Poslední tanec sezony – 8. ročník (21. 10. 2017)

Pořádá: Taneční skupina Marty Dance Klatovy ve spolupráci s MKS Klatovy

Kdy: 21. října 2017 (sobota)

Kde: Kulturní dům Městského kulturního střediska v Klatovech (mapa)
Domažlická 767, 339 01 Klatovy III, GPS: 49°23'42.792"N, 13°17'20.042"E

Vedoucí soutěže: Daria Nováčková

Porota: taneční odborníci (jména budou zveřejněna v týdnu před soutěží)

Systém hodnocení: Skating system (bližší informace o skating systému na vyžádání)

Soutěžní kategorie:

1) Dance Art 2) Street Dance 3) Disco Dance & Disco Show
4) Plesové formace 5) Show Dance

Charakteristika soutěžních_kategorií (pdf)

Věkové kategorie:

1) Miniděti 2) Děti 3) Junioři 4) Mládež 5) Senioři

Miniděti: soutěžící, kteří v kalendářním roce konání soutěže dovrší maximálně 8 let věku.
Děti: soutěžící, kteří v kalendářním roce konání soutěže dovrší maximálně 11 let věku.
Junioři: soutěžící, kteří v kalendářním roce konání soutěže dovrší maximálně 15 let věku.
Mládež: soutěžící, kteří dovrší v kalendářním roce konání soutěže minimálně 16 let věku.
Senioři: soutěžící, kteří dovrší v kalendářním roce konání soutěže minimálně 30 let věku. Horní věková hranice je neomezena.

Věkové rozpětí kategorií je orientační. Slouží vedoucím souborů k nejvhodnějšímu zařazení své formace. Minimálně však 50 % všech soutěžících v dané formaci musí tyto věkové podmínky splňovat.

Soutěž není speciálně vypsaná pro malé skupiny (tzn. skupiny s maximálně pěti tanečníky).

Účast v soutěži: otevřená pohárová soutěž (v případě naplnění kapacity rozhoduje datum podání přihlášky)

Hudební doprovod: hudební nahrávky ve formátu mp3 nebo wav pojmenované názvem choreografie je nutno odeslat předem (do 17. 10.) přes www.uschovna.cz, nahrávky mějte s sebou jako zálohu ještě na flash disku nebo CD

Délka vystoupení: 02:00 – 05:00 minut

Velikost parketu: 16 x 11 m (délka x šířka)

Startovné: 100 Kč na osobu (platba při prezenci)

Vstupné: dospělí 80 Kč, děti do 12 let 40 Kč (vztahuje se též na veškerý doprovod tanečníků včetně rodičů, vedoucích souborů atd., vždy jeden vedoucí souboru má vstup zdarma).

Ceny: medaile, diplomy a věcné ceny pro první tři formace ve všech kategoriích.

Stravování: možnost stravování přímo v kulturním domě. Zajišťuje M&P Catering s. r. o.

Každý účastník má s sebou kartičku zdravotní pojišťovny. V sále bude přítomen zdravotník.

Časový harmonogram:

Otevření sálu: 7:30
Prezence a prostorovky: 8:00 – 11:30
Porada vedoucích: 11:30
Zahájení soutěže: 12:00
Předpokládaný konec: 20:00 (závisí na počtu přihlášených skupin)

Přihlášky:

Ke stažení na webu www.martydance.cz nebo též jako součást přílohy e-mailu s pozvánkou na soutěž.

Odeslat do 8. 10. 2017 do půlnoci, pouze na e-mail: info@martydance.cz

Hudební nahrávky ve formátu mp3 nebo wav pojmenované názvem choreografie odeslat do 17. 10. 2017 přes www.uschovna.cz, nahrávky mějte s sebou jako zálohu ještě na flash disku nebo CD

Nejpozději 15. října 2017 budou všem přihlášeným na e-maily rozeslány podrobné informace včetně rozpisu prostorových zkoušek.

Kontakt: Daria Nováčková, e-mail: info@martydance.cz, telefonní kontakt bude poskytnut přihlášeným skupinám po uzávěrce přihlášek, popř. dříve na vyžádání.