Pohárová soutěž - Informace

Poslední tanec sezony – 5. ročník (2014)

Pořádá: Taneční skupina Marty Dance Klatovy

Kdy: 25. října 2014

Kde: Kulturní dům Městského kulturního střediska v Klatovech (mapa)
Domažlická 767, 339 01 Klatovy III, GPS: 49°23'42.792"N, 13°17'20.042"E

Vedoucí soutěže: Daria Nováčková

Porota: taneční odborníci (jména budou zveřejněna v týdnu před soutěží)

Systém hodnocení: Skating system (bližší informace o skating systému na vyžádání)

Sčitatelé: Michael Petrus, Miroslava Cihlářová

Soutěžní kategorie:

1) Dance Art 2) Street Dance 3) Disco Dance & Disco Show
4) Plesové formace 5) Show Dance 6) Dance exhibice

Charakteristika soutěžních_kategorií (pdf)

Věkové kategorie:

A) Miniděti B) Děti C) Junioři D) Mládež E) Smíšená

Miniděti: soutěžící, kteří v kalendářním roce konání soutěže dovrší maximálně 8 let věku.
Děti: soutěžící, kteří v kalendářním roce konání soutěže dovrší maximálně 11 let věku.
Junioři: soutěžící, kteří v kalendářním roce konání soutěže dovrší maximálně 15 let věku.
Mládež: soutěžící, kteří dovrší v kalendářním roce konání soutěže minimálně 16 let věku.
Smíšená: soutěžící se smíšeným věkem, nezařaditelné jednoznačně do stávajících věkových kategorií. Lze tančit pouze v soutěžní kategorii Dance exhibice.

Věkové rozpětí kategorií je orientační. Slouží vedoucím souborů k nejvhodnějšímu zařazení své formace. Minimálně však 50 % všech soutěžících v dané formaci musí tyto věkové podmínky splňovat.

Soutěž není speciálně vypsaná pro malé skupiny (tzn. skupiny s maximálně pěti tanečníky).

Účast v soutěži: otevřená pohárová soutěž (v případě naplnění kapacity rozhoduje datum podání přihlášky)

Hudební doprovod: pouze nahrávka na CD (jediná skladba)

Délka vystoupení: max. 5 min

Velikost parketu: 16 x 11 m (délka x šířka)

Startovné: 100 Kč na osobu (platba při prezenci)

Vstupné: dospělí 70 Kč, děti do 12 let 35 Kč (vztahuje se též na veškerý doprovod tanečníků včetně rodičů, vedoucích souborů atd., vždy jeden vedoucí souboru má vstup zdarma).

Ceny: medaile, diplomy a věcné ceny pro první tři formace ve všech kategoriích.

Časový harmonogram:

Otevření sálu: 7:30
Prezence a prostorovky: 8:00 – 11:30
Porada vedoucích: 11:30
Zahájení soutěže: 12:00
Předpokládaný konec: 19:00

Stravování: možnost stravování přímo v kulturním domě. Zajišťuje M&P Catering s. r. o.

Přihlášky:

Ke stažení na webu www.martydance.cz nebo též jako součást přílohy e-mailu s pozvánkou na soutěž.

Odeslat do 12. 10. 2014 do půlnoci, pouze na e-mail: info@martydance.cz

V týdnu od 13. 10. do 19. 10. 2014 budou všem přihlášeným na e-maily rozeslány podrobné propozice včetně rozpisu prostorových zkoušek.

Kontakt: Daria Nováčková, e-mail: info@martydance.cz (POZOR! Částečná změna kontaktních osob oproti minulým rokům!), telefonní kontakt bude poskytnut přihlášeným skupinám po uzávěrce přihlášek, popř. dříve na vyžádání.