Pohárová soutěž - Informace

Poslední tanec sezony – 4. ročník (2013)

Pořádá: Taneční skupina Marty Dance Klatovy

Kdy: 26. října 2013

Kde: Kulturní dům Městského kulturního střediska v Klatovech (mapa)

Porota: taneční odborníci

Soutěžní kategorie:

1) Dance Art 2) Disco Dance & Disco Show 3) Plesové formace
4) Street Dance 5) Show Dance

Charakteristika soutěžních_kategorií (pdf)

Věkové kategorie:

A) Miniděti B) Děti C) Junioři D) Mládež

Miniděti: soutěžící, kteří v kalendářním roce konání soutěže dovrší maximálně 8 let věku.
Děti: soutěžící, kteří v kalendářním roce konání soutěže dovrší maximálně 11 let věku.
Junioři: soutěžící, kteří v kalendářním roce konání soutěže dovrší maximálně 15 let věku.
Mládež: soutěžící, kteří dovrší v kalendářním roce konání soutěže minimálně 16 let věku.

Věkové rozpětí kategorií je orientační. Slouží vedoucím souborů k nejvhodnějšímu zařazení své formace. Minimálně však 50 % všech soutěžících v dané formaci musí tyto věkové podmínky splňovat.

Každé dítě má s sebou kartičku zdravotní pojišťovny.
Soutěž není speciálně vypsaná pro malé skupiny (tzn. skupiny s maximálně pěti tanečníky).

Účast v soutěži: otevřená pohárová soutěž (v případě naplnění kapacity rozhoduje datum podání přihlášky)

Hudební doprovod: pouze nahrávka na CD (jediná skladba)

Délka vystoupení: max. 5 min

Velikost parketu: 16 x 11 m (délka x šířka)

Startovné: 100 Kč na osobu (platba při prezenci)

Vstupné: 70 Kč na osobu (vztahuje se též na veškerý doprovod tanečníků včetně rodičů, vedoucích souborů atd. Vždy jeden vedoucí souboru má vstup zdarma).

Ceny: Medaile, diplomy a věcné ceny pro první tři formace ve všech kategoriích. Poháry pro první tři formace ve většině kategoriích.

Časový harmonogram:

Otevření sálu: 7:30
Prezence a prostorovky: 8:00 – 11:30
Porada vedoucích: 11:30
Zahájení soutěže: 12:00
Předpokládaný konec: 19:30

Možnost stravování přímo v kulturním domě!

Přihlášky:

Ke stažení na webu www.martydance.cz nebo též jako součást přílohy e-mailu s pozvánkou na soutěž.

Odeslat do 13.10.2013 do půlnoci, pouze na e-mail: info@martydance.cz (POZOR! Změna kontaktních osob, telefonního čísla a e-mailu oproti minulým rokům!)

V týdnu od 14. 10. do 20. 10. 2013 budou všem přihlášeným na e-maily rozeslány podrobné propozice včetně rozpisu prostorových zkoušek.

Kontakt: Tereza Mašková, tel. 728 303 643, Daria Nováčková, e-mail: info@martydance.cz (POZOR! Změna kontaktních osob, telefonního čísla a e-mailu oproti minulým rokům!)