Pohárová soutěž - Informace

Poslední tanec sezony aneb jé, jé, jé – 3. ročník (2012)

Pořádá: Taneční skupina Marty Dance Klatovy

Kdy: 18. listopadu 2012

Kde: Dům kultury Městského kulturního střediska v Klatovech (mapa)

Porota: taneční odborníci, vedoucí souborů

Soutěžní kategorie:

1) Disco & Disco Show 2) Street Dance 3) Show Dance
4) Dance Art 5) Plesové formace

Charakteristika soutěžních_kategorií (pdf)

Věkové kategorie:

A) Miniděti* B) Děti C) Junioři D) Mládež

Miniděti: soutěžící, kteří v kalendářním roce konání soutěže dovrší maximálně 8 let věku.
Děti: soutěžící, kteří v kalendářním roce konání soutěže dovrší maximálně 11 let věku.
Junioři: soutěžící, kteří v kalendářním roce konání soutěže dovrší maximálně 15 let věku.
Mládež: soutěžící, kteří dovrší v kalendářním roce konání soutěže minimálně 16 let věku.

Věkové rozpětí kategorií je orientační. Slouží vedoucím souborů k nejvhodnějšímu zařazení své formace. Minimálně však 50 % všech soutěžících v dané formaci musí tyto věkové podmínky splňovat.

Každé dítě má s sebou kartičku zdravotní pojišťovny.
Soutěž není speciálně vypsaná pro malé skupiny (tzn. skupiny s maximálně pěti tanečníky).

Účast v soutěži: otevřená pohárová soutěž (v případě naplnění kapacity rozhoduje datum podání přihlášky)

Hudební doprovod: pouze nahrávka na CD (jediná skladba)

Délka vystoupení: max. 5 min

Velikost parketu: 16 x 11 m (délka x šířka)

Startovné: 100 Kč na osobu (platba při prezenci)

Vstupné: 80 Kč na osobu (vztahuje se též na veškerý doprovod tanečníků včetně rodičů, vedoucích souborů atd. Vždy jeden vedoucí souboru má vstup zdarma).

Ceny: Poháry, diplomy a věcné ceny pro první tři formace ve všech kategoriích

Časový harmonogram:

Otevření sálu: 7:30
Prezence a prostorovky: 8:00 – 11:30
Porada vedoucích: 11:30
Zahájení soutěže: 12:00
Předpokládaný konec: 19:30

Možnost stravování přímo v kulturním domě!

Přihlášky:

Ke stažení na webu www.martydance.cz nebo též jako součást přílohy e-mailu s pozvánkou na soutěž.

Odeslat do 9.11.2012 do půlnoci, pouze na e-mail: martin.cabrada@martydance.cz

12. 11. 2012 budou všem přihlášeným na e-maily rozeslány podrobné propozice včetně rozpisu prostorových zkoušek!

Kontakt: Martin Čabrada, tel. 724 770 218, e-mail: martin.cabrada@martydance.cz